Instrukcje dotyczące usuwania baterii
    
W związku ze sprzedażą baterii lub dostawą urządzeń, które zawierają baterie, jesteśmy zobowiązani poinformować Cię o:
Jako użytkownik końcowy jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii. Możesz bezpłatnie zwrócić stare baterie, które mamy lub przewieźliśmy w naszym asortymencie jako nowe baterie do naszego magazynu wysyłkowego (adres wysyłki). Symbole umieszczone na bateriach mają następujące znaczenie:
Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że ​​baterii nie wolno wyrzucać do śmieci domowych.
Pb = bateria zawiera więcej niż 0,004 procent masowych ołowiu
Cd = bateria zawiera więcej niż 0,002 procent masowych kadmu
Hg = bateria zawiera więcej niż 0,0005% masowych rtęci.


Zwróć uwagę powyższe punkty.