Firma

Firma

adres prawny:

Mustbuy Ltd
reprezentowana przez dyrektora zarządzającego Min Li

Eiffestrasse 68
20537 Hamburg
Niemcy

Telefon: 04057199390
Alternatywny numer telefonu: + 49 40 88369018
E-mail: support@mustbuy.eu
NIP: DE 294746007

zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Hamburgu
Numer rejestru handlowego HRB 156091
Alternatywne metody rozwiązywania sporów:
Komisja Europejska zapewnia platformę dla dodatkowego internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) z platformą gotowy wywoływalnym 
https://ec.europa.eu/odr