Organizatorem konkursu jest Mustbuy GmbH, Eiffestraße 68, 20537 Hamburg Hamburg. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby w wieku co najmniej 18 lat, które mają stałe miejsce zamieszkania w Republice Federalnej Niemiec. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko raz. Uczestnictwo jest dostępne online pod adresem kaufland.de/adventskalender. Pracownicy Mustbuy GmbH i ich krewni pierwszego stopnia są wykluczeni z uczestnictwa.
Od 14.02.2020 do 23.02.2022 uczestnicy mogą brać udział codziennie od północy do północy, wypełniając zgodnie z prawdą maskę wprowadzania i wykonując co najmniej jedną czynność oraz wyrażając zgodę na warunki uczestnictwa. Zwycięzcy zostaną wyłonieni za pomocą narzędzia w ciągu tygodnia i zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu dwóch tygodni od daty zamknięcia zgłoszeń na podany adres. Jeżeli zwycięzca nie potwierdzi przyjęcia nagrody i nie potwierdzi swojego adresu pocztowego w ciągu 0.00 dni od wysłania powiadomienia o nagrodzie, nagroda przepada. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres pocztowy zwycięzców w ciągu 24.00 dni od przyjęcia nagrody. Nagroda nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie. Wypłata gotówkowa lub wymiana nagrody jest wykluczona. Decyzja sędziów jest ostateczna.

 

Polityka prywatności
W ramach Twojego udziału w konkursie Twoje dane zostaną przesłane do osoby odpowiedzialnej (Mustbuy GmbH, Frankenstrasse 29, 20097 HamburgPrzekazane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania konkursu (wyznaczenie zwycięzców, powiadomienie zwycięzców, wysłanie nagrody). Zwycięzcy zostaną zgłoszoni anonimowo www.facebook.com/NaipofansDE (Na przykład „Wygrał Piotr L. z Monachium”). W przypadku uczestnictwa podstawą prawną przetwarzania danych w kontekście konkursów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes ze strony Mustbuy GmbH wynika z zainteresowania możliwością przeprowadzenia konkursu. Zostaną one przekazane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne do przeprowadzenia konkursu lub wysłania nagrody. Po zakończeniu konkursu i ogłoszeniu zwycięzców dane uczestników zostaną usunięte. W przypadku nagród rzeczowych dane zwycięzców będą przechowywane przez czas trwania ustawowych roszczeń gwarancyjnych, tak aby w przypadku braków w nagrodach można było je naprawić lub wymienić.
W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku Twoje dane zostaną natychmiast usunięte. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, które miało już miejsce do momentu wniesienia sprzeciwu. W przypadku sprzeciwu niestety nie będziesz już mógł uczestniczyć w konkursie. Możesz dochodzić swoich praw do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania zgodnie z Art. 15 ff RODO.